Livsmedel, Gym

livsmedelsbutik /T-banestation. 983

Pris 1.290.000kr
Omsättning c:a 17-18.000kr/dag
Yta c:a 170 kvm

Nyöppnad My Way/Upplands Väsby. 977

Pris 550.000kr
Omsättning (Ring för info)
Yta c:a 61 kvm

Livs & Tobak i Norrförort 974

Pris 325.000kr
Omsättning (Ring för info)
Yta c:a 166 kvm

Livsmedel/Södermalm 969

Pris: 650.000kr.
Omsättning c:a 13.000kr/dag
Yta c:a 210 kvm.

Stor servicebutik & Tobak /Uppsala

Pris
Omsättning
Yta c:a 160kvm.

Livsmedelsbutik/Tobak i Söderförort .956

Pris 1.100.000kr/Bud
Omsättning DK c:a 14.000kr./dag
Yta c:a 110 kvm.

livsmedelsbutik i Kungsholmen

Pris
Omsättning 5.6Mkr/år exkl.moms
Yta c:a 327kvm.

livsmedel/Södermalm

Pris
Omsättning (Ring för info)
Yta c:a 210 kvm.
Print Friendly